10 ting å huske på når du fører regnskap selv.

17 des 20 | Nyetablering, Regnskap

Mange digitale regnskapsløsninger markedsfører seg med at regnskap er superenkelt og at du ikke har behov for regnskapsfører. Vi tenker at dette er en vurdering du bør ta selv.

Skal du ta deg av bedriftens regnskapsføring selv er det mange ting å huske på. Det handler ikke bare om kjøp og salg. Velger du å føre regnskapet selv er du ansvarlig for at alt er gjort korrekt i forhold til et komplisert regelverk.
Myndighetene stiller like strenge krav og forventninger til deg som fører regnskap selv som til en regnskapsfører som kan faget.

Det er vanskelig å sette seg inn i regler og lover man ikke visste eksisterte. Vet du hvor ofte du er lovpålagt å avstemme kontoer? Hva med periodisering? Avskriving? Det er lett å havne i “Fiken-fella” som er når du innser at regnskap er mye mer enn bare kjøp og salg.

Tenker du allikevel å føre regnskap selv bør du sette deg inn i de 10 oppgavene under for å unngå å havne i “Fiken-fella” og få myndighetene på nakken:

KONTERING
Du må vite hvilken konto et bilag skal føres på i regnskapet. Du kan finne kontoer med samme navn, men forskjellige nummer. Sett deg inn i hva som skal i hvilke kontogrupper.

RESKONTRO
Alle kjøp og salg skal som regel være knyttet til kunder eller leverandører. Her må du ha oversikt over hvordan man gjør reskontroføringer.

MVA (MERVERDIAVGIFT)
Er du mva-pliktig må du sende inn skattemelding annenhver måned. Her må du ha oversikt over de ulike mva-satsene og hvilke tjenester/produkter som gir fradragsrett på inngående avgifter eller ikke.

ER UTGIFTSGODTGJØRELSEN OPPGAVEPLIKTIG, TREKKPLIKTIG ELLER ARBEIDSGIVERAVGIFTSPLIKTIG?
Av og til får ansatte utbetalt penger for å dekke utgifter som er relatert til jobb. Og av og til kan disse utleggene være oppgavepliktig, trekkpliktig eller arbeidsgiveravgiftspliktig.

KOSTNADSFØRE ELLER AKTIVERE STØRRE INNKJØP AV MASKINER OG INVENTAR?
Du må ta stilling til om eiendelen som er kjøpt inn er en varig eiendel som skal aktiveres eller om det er en enkel anskaffelse som skal kostnadsføres.

REGNSKAPSSYSTEM
Velg et brukervennlig regnskapssystem og ikke Excel. Det finnes mange enkle og rimelige løsninger der ute for å føre regnskap. Bruker du et regnskapssystem er regnskapet ditt lett tilgjengelig for deg og eventuelt kontrollør.

PERIODISERT RESULTATREGNSKAP OG BALANSE
Annenhver måned bør du utarbeide et periodisert resultatregnskap og balanse, samtidig som du lukker perioden for videre føringer.

AVSTEMMING
Alle balansekontoene i saldobalansen skal avstemmes og dokumenteres annenhver måned. De vanligste er bank, kasse, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og andre offentlige utgifter.

AVSTEMMING AV ÅPNE POSTER
Du må også avstemme åpne poster tilknyttet kunder og leverandører. Innhent kontoutdrag fra et utvalg kunder eller leverandører(Gjerne de største eller med flest poster) og sammenlign med lister fra ditt eget regnskap.

LOVPÅLAGTE DOKUMENTER

Driver du egen bedrift er det flere lovpålagte dokumenter som skal sendes inn til myndighetene. Blant annet a-melding, næringsoppgave, selvangivelse, aksjonæroppgave og årsregnskap.

  • Føler du at dette er oppgaver som er overkommelige og som du kan mestre, så bra! Vi synes at det er kjempegøy at andre også viser interesse for regnskap og vi heier på deg.
  • Føler du at en del av disse oppgavene er overkommelig, men du kunne behøvd hjelp til de vanskeligste? Vi hjelper deg gjerne med oppgaver du ikke har tid til, som du ikke føler deg trygg på å gjøre selv eller med gode råd når du står fast.
  • Føler du at du lett kan havne i “Fiken-fella”? Ingen problem. Vi kan ta oss av hele regnskapet ditt og benytter løsninger og metoder som både er trygge og kostnadseffektive for deg.

Vi i Flytsona har lang erfaring innen regnskap og kan hjelpe deg uansett hvilken løsning som passer for deg.