Eie aksjer privat eller gjennom holdingselskap?

11 des 20 | Nyetablering

Nå du skal starte egen bedrift må du ta stilling til om du skal eie aksjene privat eller gjennom et holdingselskap.

Det første du bør tenke på er hva du tror avkastningen vil bli brukt til. Ønsker du å reinvestere eller ikke? Kan man ikke bare føre over aksjene til holdingselskap senere? Er dette noen av spørsmålene du sitter med bør du lese videre:

HVA ER ET HOLDINGSELSKAP?

Et holdingselskap er et AS som kun har i oppgave å eie aksjer i andre selskaper.

KOSTER DET NOE Å HA HOLDINGSELSKAP?

Ja, det koster litt, men ikke så mye. Du må betale registrering i Foretaksregisteret, det krever litt mer administrasjon, du må føre regnskap og du må levere årsregnskap.

MÅ JEG BETALE DOBBEL AKSJEKAPITAL FOR Å STARTE DRIFTSSELSKAP OG HOLDINGSELSKAP?

Nei, det må du ikke. Du kan bruke aksjekapitalen i holdingselskapet til å starte driftsselskapet.

BØR JEG HA HOLDINGSELSKAP OM JEG BARE SKAL EIE AKSJER I EGET DRIFTSSELSKAP?

Om du kun skal skape din egen arbeidsplass og verken skal etablere flere virksomheter eller reinvestere kan du droppe holdingselskap og eie aksjene privat.

HVA MÅ JEG BETALE I SKATT VED UTBYTTE FRA DRIFTSSELSKAP?

Eier du aksjene privat må du betale 31,68%(2020) i skatt av utbyttet.
Eier du aksjene gjennom holdingselskap er 3% av utbyttet skattepliktig(obs: fritaksregelen). Dette er fordi tanken er at holdingselskapet skal reinvestere utbyttet.

HVA MÅ JEG BETALE I SKATT VED UTBYTTE FRA HOLDINGSELSKAP?

Aksjene i holdingselskapet eier du vanlig privat. Da må du betale 31,68%(2020) i skatt av utbyttet.

HVA OM JEG BARE VIL REINVESTERE MEN IKKE TA UTBYTTE?

Da bør du absolutt velge holdingselskap pga. skattemessig fleksibilitet.

KAN JEG STARTE HOLDINGSELSKAP SENERE?

Ja, men vi anbefaler det ikke. Om du senere ønsker å overføre aksjene fra deg privat til et nytt holdingselskap kan det medføre skattemessig realisasjon av aksjeposten i driftsselskapet og prosessen kan ende opp som en meget kostbar affære.

Skal du stifte selskap for første gang og ønsker hjelp med prosessen? Vi i Flytsona har lang erfaring med etablering av selskaper og kan bistå deg med alt fra valg av virksomhetstype, hvordan eie aksjene og hvordan få bedriften i gang. Ta gjerne kontakt så hjelper vi deg i gang. 🙂