Gründer for første gang?

26 apr 21 | Nyetablering

Statistikken jobber mot det å starte nye selskaper. I løpet av en 5-års periode vil 70% av alle tidligfasebedrifter gå dukken. De viktigste årsakene til at tidligfasebedrifter feiler, er som oftest ensidig fokus på produkt og ikke marked. Gründerne er ofte fageksperter og ikke så god til å knytte til seg annen kompetanse, samt at de mangler kapital til å skalere.

Her er noen enkle råd på veien:

Selskapsidéen kommer først. Denne har du testet ut på onkler og tanter, venner og nettverk. Det neste du så skal gjøre, er å skrive en forretningsplan. Dette blir nå ditt arbeidsredskap for å få en avsjekk på gjennomførbarheten for idéen din. Her skal du:

Gjøre rede for visjonen din, forklare produktet ditt, lage et verdiløfte for kundekretsen, bestemme segmentet ditt, avklare kanaler for distribusjon og kommunikasjon, hvordan tiltrekke deg nøkkelkompetanse, sette hovedmål for virksomheten samt kartlegge og håndtere kritiske suksessfaktorer.

Dette kan være en omfattende og tidkrevende prosess, men det er her du legger grunnmuren for videre suksess. En bonus er at du kan benytte store deler av denne planen hvis du skal hente midler eksternt.

Bruk tid på selskapets styrende dokumenter

Når du har bestemt deg for å iverksette idéen din, er neste steg på veien det å utforme de styrende dokumentene for virksomheten din. Listen over slike dokumenter kan virke endeløs, men de viktigste er:

Stiftelsesdokumentet, selskapets vedtekter, åpningsbalansen, ansettelsesavtaler, det strategiske fundamentet, og sist, men ikke minst aksjonæravtalen.

Dette er ikke så komplisert når man har gjort det noen ganger.

Ha fokus på salg fra dag en

Mang en gründer feiler her. Lysten til å skape det perfekte produktet eller tjenesten, og gjøre dette 100% ferdig før man starter dialogen med kundesegmentet sitt, er stor. Og gjerne menneskelig. Det er for så vidt forståelig. De færreste er god på både produktutvikling og salg. Men jo før du starter med salg, jo større sjanse har du for å lykkes.
Start gjerne med å finne kunder som du vet kan trenge ditt produkt og inviter de med i prosjektet ditt. Ta de med som innspillere til din kravspesifikasjon, få de med i referansegrupper og la de gjerne teste det man innen produktutvikling kaller «minimum viable product (MVP)», eller på godt norsk: Minste Brukbare Produkt.

Det skader heller ikke å utforme en enkel markedsplan for kanalbruk og budskap.

Knytt til deg gode partnere

Ingen er god alene. Knytt til deg gode partnere. Dette gjelder alt fra forretningsrådgivere, IT-drift, systemutviklere, designere, jurister, regnskapsførere og lignende. Disse er med på å støtte deg i oppstarten og vil utgjøre et godt nettverk for deg senere når bedriften er oppe og står.

Bruk tid på det du kan og selskapets kjernevirksomhet – outsource alt annet.

Bygg det rette teamet

Sørg for å bygge et team som kompletterer hverandre. Gründeren representerer ofte en fagekspertise, men det hjelper lite med «verdens beste løsning» hvis man ikke har ressurser som kan lede prosjektet og selskapet, som kan spre det gode ord og som kan bygge nettverk, relasjoner og til slutt dra produktet eller tjenesten ut i markedet.

Finn partnere som utfyller deg, gjerne partnere som er bedre enn deg og sørg for at noen av disse har vært ute en regnfull dag tidligere.


Flytsona heier på gründere og verdiskapere, og vi kan hjelpe deg med mye at det vi har nevnt her. Ring oss, og vi kan ta en «gründerprat»
.