Hjelp! Enkeltpersonforetak eller AS?

7 des 20 | Nyetablering

Det er viktig å velge riktig virksomhetstype når du skal starte egen bedrift. Er du usikker på om du burde velge enkeltpersonforetak eller AS bør du lese dette.

Det finnes flere forskjellige virksomhetstyper å velge mellom når du skal starte egen bedrift, men 95% av bedriftene i Norge i dag er enten enkeltpersonforetak(ENK) eller AS.

Enkeltpersonforetak er en enkel og fleksibel måte å drive næringsvirksomhet på, mens et AS er en mer komplisert og krevende selskapsform som må følge aksjeloven.
Går ENK’et ditt konkurs får din personlige økonomi svi, mens du i AS har begrenset ansvar.

Å velge mellom de to kan være vanskelig og vi møter mange som tok feil valg når de startet opp og ønsker å bytte om. Den prosessen er ikke rett fram og vi ønsker derfor å gå gjennom noen av de grunnleggende forskjellene som er viktig for mange å tenke på ved oppstart:

INNSKUDD VED OPPSTART:
ENK: Det er ikke krav til innskudd ved oppstart.
AS: Her må du gå inn med minst 30.000,- ved oppstart.

ANSVAR:
ENK: Innehaveren og selskapet regnes som ett. Du er personlig ansvarlig for at all gjeld og alle forpliktelser blir betalt.
AS: Kreditorer kan kun kreve inn penger fra virksomheten, og maks det du har skutt inn som aksjekapital, og du er ikke personlig ansvarlig.
BEGGE: Du er juridisk ansvarlig om virksomheten drives på uforsvarlig eller ulovlig måte.

ANSATTE:
ENK: Her er du som regel eneste eier og eneste ansatt. Men kan ha ansatte.
AS: En eller flere eiere. Kan ha ansatte.

ARBEIDSGIVERAVGIFT:
ENK: Du betaler ikke arbeidsgiveravgift.
AS: Du må betale arbeidsgiveravgift som fastsettes etter hvor i landet du befinner deg og hvilken næring du driver innen.

SYKEPENGERETTIGHETER:
ENK: Du har rett på 80% av sykepengegrunnlaget fra 17. dag.
AS: Du har rett på 100% av sykepengegrunnlaget fra første dag etter arbeidsgiverperioden er over.

ARBEIDSLEDIGHET:
ENK: Næringsinntekten gir ikke grunnlag for dagpenger. Du har ikke rett til lønn fra det statlige lønnsgarantifondet ved en eventuell konkurs.
AS: Du har rett på dagpenger om arbeidstiden din blir redusert med minst 50 prosent. Du har rett til lønn fra det statlige lønnsgarantifondet ved en eventuell konkurs om du eier minst 20 prosent av virksomheten.

Det er vanskelig å si om du skal velge enkeltpersonforetak eller aksjeselskap.
Har du ambisjoner om å kunne leve fullt og helt av virksomheten, vil vi anbefale at du velger aksjeselskap ved oppstart. Skal dette være noe du gjør i tillegg til en ordinær jobb, så vil nok enkeltpersonforetak være førstevalget.

Trenger du hjelp til å stifte selskap? Ta kontakt, så hjelper vi deg!