Ledelse.

Erfarne ledere med gjennomføringskraft.

Av og til kan det være formålstjenlig å leie inn eksterne, erfarne ledere med gjennomføringskraft.
Flytsona kan da være alternativet.

I omstillingsperioder, ved sykdom, mellom rekrutteringer, for å dekke kritiske kompetansegap, eller rett og slett for å ha et sett nye øyne på organisasjonen, kan det være formålstjenlig å leie inn eksterne, erfarne ledere

MIDLERTIDIG LEDELSE

LEDERMENTOR

STYRELEDELSE

PROSJEKTLEDELSE

MIDLERTIDIG
LEDELSE

Vi tilbyr erfarne interimledere som kan tre til på kort varsel. Våre ledere tar oppdrag som daglig leder, IT-leder, salgs-og markedsleder, regnskapssjef, regnskapscontroller og mye mer. Dette er et raskere alternativ for tilgang til lederkompetanse enn å starte enn omfattende rekrutteringsprosess. Målet vårt er å være operativ fra dag én.

LEDERMENTOR

Ledere trenger kompetansepåfyll og ledere trenger sparringspartnere. Vi kaller dette “ledermentoring”. Du kan benytte vår kompetanse når nye forretningsområder skal bygges opp, når det oppstår behov for opprydding i avtaler og systemer, eller når det oppstår interne konflikter i bedriften.

STYRELEDELSE

Vi tar oppdrag som styreleder, styremedlem eller rollen som innleid rådgiver til styret. Vi har bred erfaring og har sittet i mange styrer, både i nystartede selskap, men også i selskap som har gjort seg ferdig med gründerfasen.

PROSJEKT-
LEDELSE

Vi har “hands-on” prosjektledere som har ledet og støttet større prosjekter i komplekse organisasjoner. Vi bistår deg med ledelse av utviklingsprosjekter eller implementering av standardsystemer eller ved gjennomføring av forprosjekter hvor målet er å lage en kravspesifikasjon, finne ønsket leverandør samt plan for implementering. Vi kan også støtte din prosjektleder.

9 av 10 sier at de vil bruke Flytsona på andre prosjekter.

Et utvalg referanser.

Havyard logo

GROUP CONTROLLER

Havyard Group ASA er et kunnskapsbasert maritimt selskap som skaper lønnsomme, spennende og sikre arbeidsplasser gjennom å utvikle teknologiske og kommersielle løsninger som gir ulike fordeler for deres kunder innenfor segmentene sjømat, energi og transport.

Møretrygd logo

REGNSKAPSSJEF

Møretrygd – et lokalt forsikringsselskap for Nordvestlandet, med lokaler i Ålesund, Volda og Forsnavåg. Selskapet ble etablert i 1866, og har med dette lang erfaring innenfor forsikringer og det å finne de beste forsikringsløsningene etter kundens behov innenfor segmentene privat, bedrift og marine.

NOSTEC logo

FORRETNINGSRÅDGIVER, INVESTOR RELATIONS, STYREMEDLEM

Norwegian Ocean Space Technology AS er et selskap som skal utvikle, produsere og kommersialisere produkt og system til havrommet. Selskapets hovedprodukt er EZ-Charger.

Proaktiv eiendomsmegler logo

STYRELEDER

Proaktiv Eiendomsmegling avd. Ålesund er en kvalitetsbasert eiendomsmeglerkjede med hovedtyngde i landets mest befolkningstette områder. Fornøyde kunder er selskapets viktigste mål og de utvikler en unik strategi for hver bolig. Selskapet benytter lokalkjente meglere og opererer med salgsgaranti.