Når bør du bytte regnskapsfører?

29 jun 21 | Regnskap

Får du ofte fakturaer som er vanskelige å tolke? Eller har det blitt hverdagskost at rapportene kommer for sent? Her er faresignalene som tyder på at du bør bytte regnskapsfører.

1. Kontaktpersonen byttes ofte ut

Det kan være slitsomt å måtte forholde seg til en ny person hver gang du har spørsmål om bedriftens økonomi. Dessuten kan det tyde på at det er et eller annet som skurrer med regnskapsfirmaet om det er unaturlig høy turnover.

2. Regnskapsføreren finnes ikke i konsesjonsregisteret

Alle autoriserte regnskapsførere skal finnes i Finanstilsynets konsesjonsregister. NB! Det er oppdragsansvarlig som må være autorisert, og ikke nødvendigvis den som utfører jobben.

3. Forsinkede rapporter

Alle regnskapsførere er pliktige til å vurdere om de har kapasitet til de oppdragene de tar på seg. Derfor skal du ikke godta at regnskapsføreren skylder på å ha for mye å gjøre. Kan en ikke følge opp på en tilfredsstillende måte, er det brudd på god regnskapsførerskikk.

4. Utydelige fakturaer

Får du en faktura du ikke kan tyde, gjør ikke regnskapsføreren din en god nok jobb. Fakturaen skal inneholde spesifikasjoner for hva de oppførte timene er brukt til.

5. Hyppige purringer fra staten

Uansett om det er du eller regnskapsføreren som leverer rapporter til det offentlige, er det sistnevntes ansvar å sikre at det som rapporteres er riktig. Får du ofte purringer fra myndighetene, tyder det på at ting blir levert for sent og/eller med mangler.

6. Manglende innsyn i egne data

Det er dårlig regnskapsførerskikk ikke å gi bedriftseieren rapporter eller innlogging til et skybasert regnskapsprogram.

Slik går du frem for å si opp regnskapsføreren:

Har du oppdaget ett eller flere av disse faresignalene, er det på tide å sparke regnskapsføreren, og ansette en ny og bedre. I oppdragsavtalen din finner du oppsigelsestiden. Har regnskapsføreren brutt avtalen, for eksempel ved ikke å overholde tidsfrister, kan du riktignok si opp avtalen uten eller med redusert oppsigelsestid. Før du sparker regnskapsføreren, er det viktig at du sørger for å ha tilgang til bilagene dine og regnskapet. Den nye regnskapsføreren trenger dokumentasjon på alle balanseposter, tilgang til bilag for inneværende år og årsregnskapet for fjoråret.

3 tips til å finne en bedre regskapsfører:

  • Spør venner, kjente og forretningsforbindelser om anbefalinger.
  • Søk på sidene til programleverandøren.
  • Be om referanser fra potensielle kandidater.

Å bytte regnskapsfører er enklere enn du tror.

Mange er av den oppfatningen at det å bytte regnskapsfører er en kostbar og omfattende prosess. Det er det ikke om du kan lese her om hvorfor vi mener dette er en myte.

Vi i Flytsona har over 20 års samlet erfaring innen regnskap og revisjon og spesialiserer oss innen regnskap, digitalisering, ledelse og nyetableringer.

Denne artikkelen ble først publisert hos Folio som er en smartere bedriftskonto.