Nyetableringer.

Våre kloke hoder kan hjelpe deg fra
etablering til lansering.

Flytsona bistår nyetablerte selskaper i tidligfaser. Vi har opparbeidet oss solid erfaring gjennom deltagelse i flere start-ups, og vi deler villig vår kompetanse på dette feltet.

Det kan være omstillingsperioder, ved sykdom, mellom rekrutteringer, for å dekke kritiske kompetansegap, eller rett og slett for å ha et sett nye øyne på organisasjonen.

STRATEGI

STYRENDE DOKUMENTER

FORRETNINGSUTVIKLING

STYREDELTAKELSE

REGNSKAP

STRATEGI

Vi utvikler strategi-og forretningsplaner for din nyetablering. Sammen med deg utvikler vi ditt strategiske fundament, vi bistår i arbeid med å spisse organisasjonen og teamet, setter klare forventninger og mål til virksomheten, lager grundige markedsanalyser samt salgsstrategi.

STYRENDE
DOKUMENTER

Vi kan ikke få understreket nok viktigheten av å ha utformet de styrende dokumentene for virksomheten din. Listen over slike dokumenter kan virke endeløse, men vi kan hjelpe deg med blant annet stiftelsesdokument, vedtekter, kapitalbekreftelse, ansettelseskontrakter og aksjonæravtale.

FORRETNINGS-
UTVIKLING

Endringsevne og vilje er nødvendig for å ha en sikker og forutsigbar drift. Vi kan hjelpe deg med justeringer av selskapets strategi, justering av prosesser eller foreslå nødvendige teknologier som kan understøtte endringene.

STYRE-
DELTAKELSE

Vi tar oppdrag som styreleder, styremedlem eller rollen som innleid rådgiver til styret. Vi har bred erfaring og har sittet i mange styrer, både i nystartede selskap, men også i selskap som har gjort seg ferdig med gründerfasen.

REGNSKAP

Trenger du hjelp til hele oppdraget eller kun deler? Du kan overlate hele jobben til oss eller vi kan samarbeide om utføring av ulike regnskapsoppgaver. Har du ikke behov for regnskapsfører helt ennå så kan vi være din sparringspartner innenfor regnskap og regnskapsprogrammer.

I tillegg bistår vi nyetableringer med blant annet kapitalbekreftelse, kompensasjonssøknader, bekreftelser ovenfor Innovasjon Norge og andre søknader som behøver bekreftelse fra autorisert regnskapsfører.

9 av 10 sier at de gjerne anbefaler Flytsona til andre.

Vil du også være i Flytsona?